Mr Đỗ Hữu Hưng

CEO AccessTrade Việt Nam
Chuyên gia Affiliate Marketing
Chủ tịch hội đồng The Wise

Mr Andy Vũ

CEO & Founder DigiMind Group
Chuyên gia BrandMarCom

Mr Thuận Đoàn

Phó TGD Owen Fashion
Chuyên gia Chiến lược & Marketing

TS Hoàng Trung Dũng

Chủ tịch Kingsman & Rosa Bonita
Chuyên gia chiến lược & nhân sự

Mr Tín Lê

CEO & Founder Adtek
Chuyên gia E-Com

Mr Đỗ Đăng Dương

CEO & Founder Dr.Nutri
Chuyên gia vận hành 

Mr Duke Tran

Chủ tịch Tading Group
Chuyên gia chiến lược doanh nghiệp

Mr Vũ Quang Trung

CEO & Founder Nova & Co
Chuyên gia Marketing 

Mr Tinh Nguyen

Co-Founder LadiPage
Chuyên gia Digital Marketing 

Mr Vũ Thắng

CEO & Founder Meta Ecom
Chuyên gia Ecom

Mr Nguyễn Thanh Tuấn

CEO & Founder Sao Kim Branding
Chuyên gia Branding

Mr Tuấn Hà

Chủ tịch Vinalink
Chuyên gia Digital Marketing

Đăng ký tư vấn
HOTLINE0949 71 8888 nut-zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?