The Wise Council - BigCorp Strategic Partner

The Wise Council - BigCorp Strategic Partner

The Wise ra đời trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các dự án chuyển đổi số thiếu chiến lược, cách làm và nguồn lực. Chúng tôi là tập hợp của rất nhiều chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, nhiều môn chuyên môn khác nhau nhưng cùng chung một tư duy nền tảng tổng thể về chuyển đổi số để có thể hỗ trợ đồng hành và triển khai giám sát các dự án chuyển đổi số cho các doanh nghiệp ở Việt Nam và Đông Nam Á.

0949 71 8888Xem chi tiết

Xem tất cả Tin tức & Blog

Đăng ký tư vấn
HOTLINE0949 71 8888 nut-zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?